Bài pháp thoại: Chín Danh Ngôn Ứng Xử Của Đức Phật do TT.Thích Nhật Từ giảng tại Quan Âm cổ tự, An Giang, ngày 29/09/2012 – Nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6968,Chin-danh-ngon-ung-xu-cua-duc-Phat.tsph wWw.TuSachPhatHoc.Com