Pháp thoại Chú Tâm Việc Của Mình do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 19.1.2019

video