Bài pháp thoại Chú Tiểu Và Dạ Xoa do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu II (Long Thành, Đồng Nai) trong khóa huân tu lần thứ I năm 2014