Chuyển Hóa Để Sống An Vui – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 04/03/2006.