Pháp âm Chuyển Hóa Những Tính Xấu được SC Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA TIÊN CHÂU (Xã An Bình – Huyện Long Hồ – Tỉnh Vĩnh Long), ngày 12/05/2017