Chuyển Hóa Trong Niệm Phật. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Hoằng Pháp, ngày 03/05/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2421,Chuyen-hoa-trong-niem-Phat–Kinh-Niem-Phat-Ba-la-mat-4-chuong-Muoi-phap-thu-thang.tsph

Chuyển hóa trong niệm Phật – Thích Nhật Từ
Đánh giá