Chuyện Tình Nghiệt Ngã – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phổ Quang – Tân Bình, ngày 15/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3434,Chuyen-Tinh-Nghiet-Nga.tsph

Chuyện Tình Nghiệt Ngã – Thích Nhật Từ
Đánh giá