Bài pháp thoại Có Tu Mới An (Vấn Đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tịnh Thất Tiếng Nói Từ Trái Tim ngày 19.08.2017