Bài pháp âm Con Đường Của Người Xuất Gia do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tổ đình Long Khánh, An Giang trong ngày Khóa tu phật pháp

Con Đường Của Người Xuất Gia – Thích Thiện Thuận
Đánh giá