Facebook: https://www.facebook.com/ThichNhatTu?fref=ts
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận), ngày 31/12/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-con-ngua-trong-kinh-phat-31122013-thich-nhat-tu-/ – www.tuusachphathoc.com