Bài thuyết pháp Con Sẽ Về do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong ngày lễ vu lan

Con Sẽ Về – Thích Thiện Thuận
5 (100%) 1 vote