Bài thuyết pháp Công Đức Tắm Phật do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Từ Thuyền, Sóc Trăng trong ngày lễ vu lan

Công Đức Tắm Phật – Thích Thiện Thuận
5 (100%) 1 vote