Bài pháp thoại: Công đức xây chùa do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Phổ Độ, Hà Tĩnh, ngày 24/02/2013 Niềm vui – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/play-media/cong-duc-xay-chua/