Pháp âm “Cốt Tủy Người Tu Tịnh Độ” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, HCM)

Khi chúng ta học tu mà chúng ta nhớ quá nhiều kiến thức hoặc là được truyền trao quá nhiều kiến giải về pháp môn tu thì chúng ta sẽ rất khó vận dụng trong tu tập. Vì vậy thầy Thích Phước Tiến sẽ chia sẻ với chúng ta một vài điều nho nhỏ, để giúp chúng ta nhìn ra được cái nào là cái cốt tủy trong vô vàn kiến thức, kiến giải của chúng ta, nhằm vận dụng tu tập đạt được kết quả cao.

Download MP3

Đánh giá