Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/04/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5401,Cu-Tran-Phu-09—Phan-2-Cach-pha-chap-cua-Thien-su.tsph

Cư Trần Phú 09 – Phần 2: Cách phá chấp của Thiền sư – Thích Nhật Từ
Đánh giá