Cuộc Đời Đức Phật – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Bửu Đà, ngày 08.05.2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4704,Cuoc-doi-duc-Phat.tsph

Cuộc Đời Đức Phật – Thích Nhật Từ
Đánh giá