Pháp thoại “Đạo Phật Nhập Thế Và Những Hệ Lụy” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết pháp tại chùa Hoa Nghiêm (Canada) ngày 24/10/2014 (01/09/Giáp Ngọ)

Download MP3

Đánh giá