Bài thuyết pháp “Đạo Phật Tín Ngưỡng” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại tư gia Phật tử Khánh Đạt (Tiệp Khắc) ngày 19/11/2015 (08/10/Ất Mùi).

Download MP3

Đạo Phật Tín Ngưỡng – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote