Bài giảng “Đạo Phật Tôn Giáo Và Tín Ngưỡng” do thầy Phước Tiến thuyết pháp tại chùa Hội An (Thành Phố Mới tỉnh Bình Dương) ngày 18/02/2013 (09/01/Quý Tỵ)

NHẸ THÌ NỔI, NẶNG THÌ CHÌM

Một hôm có vị Bà-la-môn hỏi Phật:

-Thưa ngài Cù-Đàm, đệ tử của Ngài chết, Ngài có thể cầu nguyện cho họ lên thiên đường được không?

Phật không đáp mà hỏi lại:

-Nếu đệ tử của các ông chết, các ông có thể cầu cho họ lên thiên đường được không?

Bà-la-môn trả lời:

-Được

Phật liền đưa ra một ví dụ:

-Giả sử có một người đem một tảng đá lớn để trên miệng giếng, rồi thỉnh hai ba chục vị Bà-la-môn đứng xung quanh cầu nguyện cho vị ấy xô tảng đá xuống giếng, tảng đá nổi không chìm. Quý vị Bà-la-môn có cầu nguyện được không?

Người Bà-la-môn đáp:

-Cầu không được.

Phật hỏi:

-Tại sao?

Người Ba-la-môn đáp:

-Vì đá nặng, rớt xuống nước là chìm, dầu cho hàng triệu người cầu nguyện nó cũng không nổi được.

Phật lại hỏi tiếp:

-Giả sử có người đem dầu đổ xuống giếng, rồi mời các vị Bà-la-môn cầu nguyện cho dầu đừng nổi mà chìm dưới đáy giếng, các vị có cầu được không?

Người Bà-la-môn trả lời:

-Không được.

-Tại sao?

-Vì dầu nhẹ nên nổi ở trên mặt nước, không thể chìm dưới đáy giếng được.

Phật nói:

-Cũng vậy, nếu người tạo thập ác là cái nhân đọa vào đường ác, làm sao cầu nguyện cho họ lên thiên đường được. Người tu thập thiện đã tạo cái nhân lên thiên đường, dù cho người ác ý muốn cầu cho họ xuống địa ngục, họ vẫn lên thiên đường.

Kinh A-hàm


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!