Để trọn niềm vui. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, mừng xuân mới Dương lịch, ngày 03-01-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.tusachphathoc.com/media/#Play,1830,de-tron-niem-vui.tsph

Để trọn niềm vui – Thích Nhật Từ
Đánh giá