Bài pháp thoại: Để tu thiền và niệm Phật có kết quả do TT.Thích Nhật Từ thuyết giảng tại tháp Chuyển Pháp Luân, Sarnath, Ấn Độ, ngày 18/10/2012 – wWw.TuSachPhatHoc.Com – Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6984,de-tu-Thien-va-niem-Phat-co-ket-qua.tsph