Pháp thoại “Đời Còn Gì Đâu Em” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong Khóa tu Một Ngày An Lạc lần 9 tại Tu Viện Tường Vân ngày: 16/10/2011 (20/09/Tân Mão).