Đối Diện Với Bệnh – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Hoằng Pháp, ngày 26/02/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: