Đối Diện Với Bệnh. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Hoằng Pháp, ngày 26/02/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.tusachphathoc.com/media/#Play,1271,doi-dien-cai-benh.tsph

Đối Diện Với Bệnh – Thích Nhật Từ
Đánh giá