Bài pháp âm Đối Trị Lòng Ích Kỷ do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại buổi chia sẻ phật pháp

Đối Trị Lòng Ích Kỷ – Thích Thiện Thuận
Đánh giá