Pháp âm “Đức Phật Đản Sanh Là Hiện Thân Của Hòa Bình” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân đại lễ Phật Đản 2559 – Dương lịch 2015 tại chùa Xá Lợi (89B, Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP HCM), ngày 01/06/2015 (15/04/Ất Mùi)

Qua bài giảng này, Đại Đức Thích Phước Tiến muốn khẳng định lại vai trò của sự có mặt của đạo Phật trên cuộc đời và phê phán những sự dè dặt, e ngại đối với nền tín ngưỡng truyền thống của Việt Nam. Học và hiểu giáo lí của đức phật thì chúng ta sẽ đánh giá mọi việc một cách sâu sắc hơn.

Download MP3


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Đánh giá