Pháp thoại Đừng Vội Phán Xét Người Khác được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Chùa Lộc Thọ (Tp. Nha Trang, Khánh Hòa) ngày 17/03/2017