Bài pháp thoại Duyên Vợ Chồng do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Đại lễ cúng dường thiên tăng ngày 9/27/2014

Duyên Vợ Chồng – Thích Thiện Thuận
5 (100%) 1 vote