Giá Trị Quán Tưởng Trong Niệm Phật – Phần 1/2. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Quang Phước – Tỉnh Bình Định, ngày 11/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2779,Kinh-niem-Phat-ba-la-mat-6-Gia-tri-quan-tuong-trong-niem-Phat-Phan-1.tsph

Giá Trị Quán Tưởng Trong Niệm Phật – Phần 1/2 – Thích Nhật Từ
Đánh giá