Giả từ nỗi đau thất tình. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Hoa Nghiêm, Washington DC, ngày 12-08-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2020,Gia-tu-noi-dau-that-tinh.tsph

Giả từ nỗi đau thất tình – Thích Nhật Từ
Đánh giá