Pháp thoại Giải hạn không cần phải cúng sao do Thượng Tọa Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13-02-2019