Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Tuyên Hóa – Sách Nói (Kinh Đọc)

Nguyên tác: Hòa Thượng Tuyên Hóa.
Việt dịch: Thích Minh Định.
Trình bày: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Kiều Hạnh, Tuấn Anh


Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Tuyên Hóa – Sách Nói (Kinh Đọc)
4.8 (96.36%) 11 vote[s]