Bài pháp thoại Giàu Có Theo Quan Điểm Nhà Phật do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Thiên Thới (H. Kế Sách, T. Sóc Trăng) ngày 28/02/2019