Mời quý vị cùng lắng nghe lời giải đáp của Thầy Thích Phước Tiến về câu hỏi: Giết Côn Trùng Có Tội Hay Không?

Giết Côn Trùng Có Tội Hay Không – Thích Phước Tiến
2.5 (50%) 2 vote[s]