Mời quý vị cùng lắng nghe lời giải đáp của Thầy Thích Phước Tiến về câu hỏi: Giết Côn Trùng Có Tội Hay Không?

Giết Côn Trùng Có Tội Hay Không – Thích Phước Tiến
4 (80%) 1 vote