Pháp thoại Gió đời vẫn thổi do TT. Thích Quảng Thiện giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 31-03-2019

video