Bài pháp thoại: Giới trẻ Phật giáo nên biết do TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 17/04/2013 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/play-gioi-tre-phat-giao-nen-biet/