Pháp âm Hải Đảo Tự Thân được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại chùa Phúc Nguyện (thôn Xuân Hội, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), ngày 01/01/2017

Hải Đảo Tự Thân – Thích Nữ Hương Nhũ
Đánh giá