Hạnh phúc hôm nay – Thích Nhật Từ

Hạnh phúc hôm nay. Thầy Thích Nhật Từ giảng cho gần 600 người bụi đời và tâm thần tại Trung tâm Bảo Trợ XH tỉnh BRVT, ngày 13-02-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1851,Hanh-phuc-hom-nay.tsph

BÌNH LUẬN