Hạnh phúc hôm nay. Thầy Thích Nhật Từ giảng cho gần 600 người bụi đời và tâm thần tại Trung tâm Bảo Trợ XH tỉnh BRVT, ngày 13-02-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1851,Hanh-phuc-hom-nay.tsph