Chủ Đề : Hạnh Phúc Khi Còn Mẹ Cha Trên Đời
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại Tu Viện Bát Nhã ( Tỉnh Lâm Đồng )
Ngày 25 Tháng 06 Năm Giáp Ngọ