Pháp thoại Hành xử của người tu Phật do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Thọ (H. Chân Thành – T. Đồng Tháp) ngày 29/04/2019

video