Hành xử như đất nước gió lửa – TT. Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 29/04/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: