Pháp thoại Hạt giống đắng do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Giác Vương (H. Châu Thánh – T. Đồng Tháp) ngày 07/03/2019

Đánh giá