Hạt Giống Và Điều Kiện – Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa An Phú, ngày 09/12/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1112,Hat-giong-va-dieu-kien-B.tsph