Bài thuyết pháp “Hổ Thẹn Nhân Cách Con Người” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Vĩnh Phước (quận 12, TPHCM) ngày 11/06/2008