Bài thuyết pháp Hoa Sen – Biểu Tượng Đặc Thù Trong Đạo Phật được đại đức Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Xá Lợi (Quận 3, HCM), ngày 06/05/2017 (11/04/Đinh Dậu)