Pháp thoại Học Chữ Và Học Làm Người do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, nhân ngày khai giảng năm học mới 05-09-2017