Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 16/11/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5247,Hoc-tu-that-bai.tsph