Hướng trẻ vào đạo – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại khóa tu Một Ngày An Lạc 154 tại chùa Phổ Quang, ngày 11/09/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6568,Huong-tre-vao-dao.tsph