Pháp âm “Khánh Tuế Đầu Xuân 2015” do Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp Tại Tu Viện Tường Vân trong dịp đầu xuân năm mới. Nhân dịp đầu xuân Ất Mùi 2015

Đại Đức Thích Phước Tiến đã gởi những lời chúc xuân dành cho quý Phật tử và những mong ước trong tương lai cho một đạo Phật ngày một phát triển. Người đời lấy ngày đầu năm là ngày khởi điểm cuộc đời, những câu nói không hay, những lời nói không đẹp nên bỏ qua để chúng ta chứa đựng những hạt giống lành, hạt giống an vui để những tháng ngày còn lại được thong dong tự tại an vui.

Download MP3

Đánh giá