Pháp âm “Không Ai Muốn Mình Nghèo” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Linh Quang (xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) ngày 19/12/2012 (07/11/Nhâm Thìn)

Download MP3

Không Ai Muốn Mình Nghèo – Thích Phước Tiến
4.6 (91.43%) 7 votes